Författare: George Kabulov

Nyheter från Zhora

Inom en nära framtid släpper jag en MPDLA och sedan släpper jag en serie “George Rioms”. Jag kommer också att fortsätta att släppa bilder på mina Instagram-konton för att fördjupa och förstå världens historia G.

P.S. Dessa bilder har fortfarande inslag av framtida animering, så titta noga på dem.

Min Instagram https://www.instagram.com/george_space_65com/?hl=sv